ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes ประจำปี 2565

06/10/2022

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes ” ที่ Roppongi Hills Café โดยเจ้าหญิงทาคามาโดะได้เสด็จเข้าร่วมในฐานะองค์ประธานในพิธีเปิด

ในปีนี้ นิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Japan-on the move เพื่อสะท้อนความต้องการของผู้คนในการกลับมาใช้ชีวิตกันอีกครั้ง ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19

โครงการประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes" เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายฝีมือนักการทูตและครอบครัวของนักการทูตที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2541 ภายใต้พระอุปถัมภ์ของเจ้าชายทาคามาโดะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แบ่งปันความรู้สึกของนักการทูตที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น และสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างนักการทูตและประชาชนชาวญี่ปุ่น

ในปีนี้ เอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียว เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารและได้ร่วมตัดสินภาพถ่ายซึ่งมีนักการทูตจำนวนมากส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายAfrica - through Diplomats' Eyes อีกด้วย
Back to the list