ข่าวกิจกรรม


ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระประจำการ และแนะนำตัวผู้ที่จะรับตำแหน่งใหม่

03/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงโตเกียวและภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยาเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระประจำการที่กรุงโตเกียว และได้นำนาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์ และภริยา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงโตเกียวคนใหม่

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณนาวาเอกเอกชัยฯสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาและขอให้ประสบความสำเร็จในบทบาทและหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับนาวาเอก ปัญญาฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นต่อไป




Back to the list