ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือความร่วมมือกับ JMA

11/10/2022

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นาย CHOKKI Morikazu ที่ปรึกษา Japan Management Association (JMA) และนายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่าง JMA กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรของไทยการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา Automation & Robotics และการลงทุนของภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น ทั้งนี้ นาย CHOKKI เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Mitsubishi Motors (Thailand) และเคยประจำการที่เมืองไทย 3 ครั้ง จึงคุ้นเคยกับประเทศไทยและถือเป็น Friend of Thailand คนหนึ่ง
Back to the list