ข่าวกิจกรรม


การแข่งขัน ACT Golf Tournament ประจำปี 2565

28/10/2022

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตัวแทนนักกีฬากอล์ฟของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament ประจำปี 2565 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงโตเกียว ที่ Tomisato Golf Club จ.ชิบะ

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในประเภท
ต่าง ๆ โดยนักกีฬาทีมประเทศไทยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่พันเอก วิฑูรย์ จิระวัฒนะภัณฑ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ได้รับรางวัล The Longest Drive และนางพรสวรรค์ มาเอดะ ลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรางวัลThe Best Female Player
Back to the list