ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

31/10/2022

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกนรุธกำเนิดนักตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และภริยา นางสาวสดุดีกิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เพื่อให้บริการแก่คนไทยในพื้นที่กว่า 160 คน
Back to the list