ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Motors Corporation

26/10/2022

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย YATABE Yoichiro รองประธานฝ่ายขายบริษัท Mitsubishi Motors นาย NAKAMURA Tastuo เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ฝ่ายกลยุทธ์การขายและนาย EGAMI Hiroyuki ผู้จัดการฝ่ายASEAN & Oceania

นาย YATABE ได้ย้ำความสำคัญของไทยในฐานะฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในไทยเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ต่อความสำเร็จของ Mitsubishi Motors เอกอัครราชทูตฯได้กล่าวถึงบทบาทขอ งMitsubishi Motors ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยโดยบริษัทเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายแรกจากประเทศไทยและหวังว่าMitsubishi Motors จะพัฒนารถยนต์แห่งอนาคตร่วมกับไทยต่อไปเพื่อการก้าวไปสู่สังคมไร้คาร์บอน
Back to the list