ข่าวกิจกรรม


นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดไซตะมะ

31/10/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยภรรยาเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดไซตามะโดยภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 150 คน
Back to the list