ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/11/2022

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับ นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และคณะจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชียที่สนับสนุนงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานที่สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว และการจัดงานออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยที่มีกำหนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคันดะวิเทศศึกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้กลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เช่น ฟูกูโอกะ (สายการบินไทยแอร์เอเชีย) นาริตะและโอซากา (สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) ส่วนฮอกไกโดจะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ประชาชนไทยและญี่ปุ่นสามารถแลกเปลี่ยนการเดินทางระหว่างกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
Back to the list