ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Fujinokuni ซึ่งจัดโดยจังหวัดชิสึโอกะ

10/11/2022

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Fujinokuni ซึ่งจัดโดยจังหวัดชิสึโอกะที่โรงแรม Keio Plazaเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดชิสึโอกะ

ในงานดังกล่าว นาย KAWAKATSU Heita ผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ ได้กล่าวต้อนรับคณะทูตานุทูต และแขกที่เข้าร่วมงาน ทั้งจากรัฐสภาญี่ปุ่น ภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ โดยภายในงาน มีการประชาสัมพันธ์อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยว และความพร้อมของจังหวัดชิสึโอกะในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนภายในจังหวัด เช่น โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือการป้องกันภัยพิบัติ หน่วยดับเพลิงของจังหวัด 
Back to the list