ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ร่วมแสดงความยินดีกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของญี่ปุ่นตระกูล “Order of the Rising Sun” ชั้น Gold and Silver Star ในฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565

09/11/2022

เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต และร่วมแสดงความยินดีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของญี่ปุ่น ตระกูล “Order of the Rising Sun” ชั้น Gold and Silver Star ในฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565

อนึ่ง ในปีนี้ มีบุคคลสัญชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ตระกูล “Order of the Rising Sun” ชั้น Gold and Silver Star จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ (3) นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และชั้น Gold and Silver Rays จำนวน 1 ราย ได้แก่ ดร. ชัย นิมากร อดีตประธานสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย 
Back to the list