ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai

14/11/2022

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่น โดยนาย HIRABAYASHI Kunihiko เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรม ACT Family Day เป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในญี่ปุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์กับสมาชิกอาเซียนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่น  Tags:   ACT, ACT Family Day

Back to the list