ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ นายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะเมือง Higashine และเมือง Murayama

01/11/2022

ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปจังหวัดยามากาตะ โดยระหว่างการเยือนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนาง YOSHIMURA Mieko ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ นาย SATO Takahiro นายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ นาย TSUCHIDA Seigoเมือง Higashine และนาย SHIFU Takao เมือง Murayama ในวาระต่างๆ

เอกอัครราชทูตฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ และนายกเทศมนตรีเมืองต่าง ๆ ของจังหวัดยามากาตะ เห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การลงทุน กีฬา การศึกษา และบุคลากร นอกจากนี้ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะและนายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะเน้นย้ำการสนับสนุนสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ-ไทย ซึ่งประเทศไทยและภาคเอกชนในจังหวัดยามากาตะ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น

ผู้บริหารของจังหวัดยามากาตะหลายท่านเคยเดินทางไปประเทศไทย ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 เอกอัครราชทูตฯ จึงได้เชิญให้ทุกท่านเดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ อีกครั้ง

จังหวัดยามากาตะมีสินค้าเกษตรขึ้นชื่อในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เนื้อวัว นอกจากนี้ ยังมีต้นซากุระที่ออกดอกสวยงาม เป็นสมาชิก Creative City ขององค์การ UNESCO และเป็น host town สำหรับนักกีฬายูโดไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 อีกด้วย
Back to the list