ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชม East Japan Heavy Ion Center และโรงงานบริษัท Vantech ผู้ผลิต camping car ในจังหวัดยามากาตะ

01/11/2022

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เยี่ยมชม East Japan Heavy Ion Center คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยามากาตะและโรงงานบริษัท Vantech ผู้ผลิต camping car ในจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเปิดโรงงานที่ประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการผลิต East Japan Heavy Ion Center ซึ่งเป็นศูนย์รักษามะเร็งด้วย Ion ที่ยิงด้วยแสงซินโครตรอนโดยใช้ rotating gantry ซึ่งเป็นการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือใช้รักษามะเร็งในอวัยวะที่รักษาได้ยาก และทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะพิจารณาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชม โรงงานบริษัท Vantech ซึ่งผลิตตู้ camping car และตกแต่งภายในพร้อมประกอบ และจัดส่งมายังญี่ปุ่น เพื่อประกอบกับรถ Toyota และวางจำหน่ายในญี่ปุ่นอีกทั้งยังได้รับฟังความเห็นของบริษัทฯ และให้ข้อแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย
Back to the list