ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565

05/12/2022

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

 ในโอกาสดังกล่าว นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติของไทย และวันดินโลก เอกอัครราชทูตฯ และนาย TAKEI Shunsuke รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แขกเกียรติยศ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในทุกระดับ อีกทั้งในโอกาสครบรอบ 135 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการครบรอบ 10 ปีการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งสองประเทศได้ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย – ญี่ปุ่นในปีนี้ด้วย จากนั้น ทั้งสองได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

ดูภาพเพิ่มเติมได้ทางลิ้งนี้
Back to the list