ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

05/12/2022

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส

 หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนาและทำบุญตักบาตร โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส และชาวไทยเข้าร่วมพิธี รวมประมาณ 150 คน
Back to the list