ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการบินไทยที่ได้กลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - ซัปโปโร

02/12/2022

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานกลับมาเปิดเที่ยวบินตรง ระหว่างกรุงเทพฯ - เมืองซัปโปโร ของสายการบินไทย ณ สนามบินนานาชาติ New Chitose เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่สายการบินไทย ได้กลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองซัปโปโร หลังจากที่ได้ระงับเที่ยวบินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เที่ยวบินดังกล่าวจะทำให้ประชาชนไทยและญี่ปุ่นสามารถเดินทางระหว่างกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
Back to the list