ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

27/10/2022

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการควบรวมระหว่าง Federation of Economic Organizations (Keidanren) และJapan Federation of Employers’ Associations (Nikkeiren) เป็นสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Japan Business Federation หรือ Keidanren) ณ หอประชุม Keidanren ซึ่งในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้สนทนากับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นและขอบคุณ Keidanren ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ นาย HAYASHI Yoshimasa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 
Back to the list