ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Programme

11/11/2022

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ Sakura Science Exchange Program กลุ่มที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan Science and Technology Agency (JST) ณ Miraikan National Museum of Emerging Science and Innovation โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้สัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของญี่ปุ่น
ในครั้งนี้ ผู้จัดได้เชิญเยาวชนและอาจารย์ผู้ดูแลจากประเทศ 7 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ชิลี คาซักสถาน คีร์กีซสถาน ปาเลา เปรูและไทย รวมทั้งสิ้น 36 คน เข้าร่วม โดยเยาวชนจากไทยทั้งหมด 4 คน เป็นตัวแทนนักเรียนจากจังหวัดพะเยา 1 คน นครราชสีมา 1 คน และ กรุงเทพมหานคร 2 คน ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาร่มเดชฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและพูดคุยกับตัวแทนเยาวชนไทยเกี่ยวกับประสบการณ์การเยือนประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง โครงการ Sakura Science Exchange Programme ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาจากในญี่ปุ่นและทั่วโลก ผ่านการอบรมระยะสั้น จนถึงปัจจุบัน โครงการได้เชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 3 หมื่นคน
Back to the list