ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรด้านแอปเปิ้ลของจังหวัด

08/12/2022

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรส่งเสริมแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมอบแอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริซึ่งได้รับความนิยมในประเทศไทย

ในปี 2564 จังหวัดอาโอโมริส่งออกแอปเปิ้ลไปยังประเทศไทยสูงถึง 927 ตัน โดยปริมาณการส่งออกไปไทยสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากไต้หวันและฮ่องกง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 คณะจากจังหวัดอาโอโมริได้เดินทางไปไทย เพื่อประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลของจังหวัดให้แก่คนไทย เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริเห็นพ้องกันว่า แอปเปิ้ลมีส่วนช่วยให้ประชาชนของทั้งสองประเทศรู้จักและมีความใกล้ชิดกัน นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดอาโอโมริทดลองชิมผลไม้ไทยซึ่งอร่อยและมีชื่อเสียงเช่นกัน 
Back to the list