ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการลงทุน “Thailand Investment Promotion Policy: New Economy, New Opportunities”

29/11/2022

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการลงทุน “Thailand Investment Promotion Policy: New Economy, New Opportunities” ณ Keidanren Conference Hall ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้เลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในการจัดงานดังกล่าว ภายในงานมีผู้แทนบริษัทและหน่วยงานญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมมากถึง 230 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงบทบาททางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่นที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และได้กล่าวแนะนำบทบาทของ BOI ที่ปรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนให้สอดรับตามแนวนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์โลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีคุณภาพรวมทั้งแนะนำหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอื่น ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนอกจากนั้น ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ JETRO ซึ่งผู้ที่เคยทำงานเกี่ยวกับประเทศไทยได้กลายเป็นFriends of Thailand ที่สำคัญและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
Back to the list