ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหาร Toyota Motor Corporation

01/12/2022

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นาย NAGATA Jun ตำแหน่ง Chief Communication Officer บริษัท Toyota Motor Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับงานครบรอบ 60 ปี Toyota Motor Thailand ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่กรุงเทพฯ

ในโอกาสดังกล่าว นาย NAGATA ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสองประเทศ รวมทั้งทิศทางความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในฐานะฐานการผลิตที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาค
Back to the list