ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

12/12/2022

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN AOIP - FOIP ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington Hotel ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan International Cooperation Center (JICE) โดยมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมจำนวน 6 ราย จากจำนวนนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 77 ราย ได้แก่ 1.นางสาวนิชาภา อำพล 2.นางสาวซอลญ่า สัญชัยวรนันท์ 3.นางสาวมนัสนันท์ วงษ์ไชยา 4.นางสาวนิสา กนิษฐสุนทร 5.นางสาวไอริณ จุฬาจตุรศิระรัตน์ และ 6.นางสาวธัญวรัตม์ แก้วทอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2022 ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Policy recommendations on Free and Open Indo - Pacific” ก่อนจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นระหว่าง วันที่ 6 ถึง 13 ธันวาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้เข้าร่วมดูงานด้านการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ณ จังหวัดชิสุโอกะและจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ รวมถึงสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การเข้าร่วมพิธีชงชา และการชมบรรยากาศวัดที่ย่านอะสะกุสะที่กรุงโตเกียว
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แนะนำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันต่อไป
Back to the list