ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM BANK กับ JBIC

09/12/2022

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ระหว่างกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กับรองผู้ว่าการธนาคาร Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ณ สำนักงานใหญ่ JBIC

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอันจะนำไปสู่การขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงและการมุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอนในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงTags:   EXIM BANK, JBIC, MOU

Back to the list