ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชิบุยะ กรุงโตเกียว

04/01/2023

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต (ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในช่วงเวลาดังกล่าว) ได้เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่ที่จัดขึ้นโดยเขตชิบุยะ ประจำปี 2566 ภายในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 15 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะเข้าร่วมโดยอุปทูตปรางทิพย์ฯ ได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวทักทายและอวยพรปีใหม่แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นายHASABE Ken นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะ ได้พูดถึงวิสัยทัศน์ของเขตที่ต้องการสร้าง “โรงเรียนแห่งอนาคต”ที่สามารถส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนอย่างรอบด้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ท่ามกลางพื้นที่อันจำกัดซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มักพบในกลุ่มโรงเรียนในชุมชนเมืองใหญ่

Back to the list