ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่โรงเรียนมัธยมเมืองมิซาโตะ

01/11/2022

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปยังเมืองมิซาโตะ จังหวัดอากิตะ ซึ่งเป็นhost town สำหรับนักกีฬาแบดมินตันของไทยและได้ไปบรรยายให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมิซาโตะ จำนวน 405 คน เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย และสิ่งที่คนไทยชื่นชอบเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมิซาโตะ ได้บรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนฯ กับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ให้เอกอัครราชทูตฯ รับทราบ ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนมิซาโตะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เมื่อปี 2562 และปัจจุบันยังคงติดต่อกันทางอีเมล์ และการพบปะกันทางออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง

นาย MATSUTA Tomomi นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ และนาย YOSHITAKA Nitta อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฯ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และร่วมรับฟังการบรรยายด้วย 
Back to the list