ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมโครงการ Local to Global จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดนางาซากิ

14/11/2022

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดนางาซากิร่วมกับเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ 10 ประเทศ ภายใต้โครงการ Local to Global ตามคำเชิญของนาย HAYASHI Yoshimasa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโดยได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัดนางาซากิ อาทิ Glover Garden ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และ Dejima ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างขึ้นเป็นเขตที่พักอาศัยของคนต่างชาติในช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ ตลอดจนทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงสายWest Kyushu Shinkansen ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2565 จากสถานีนางาซากิไปสถานีทาเคโอะ องเซ็น

โครงการ Local to Global เป็นโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นร่วมกับจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ภูมิภาค/ท้องถิ่นของญี่ปุ่นต่อคณะทูตต่างประเทศโดยผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดหรือเมืองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ซึ่งในครั้งนี้นาย HAYASHI Yoshimasa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาย TAKEI Shunsuke รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในฐานะผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและนาย OISHI Kengo ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิและนาย TAUE Tomihisa นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิตลอดจนหอการค้าและอุตสาหกรรมนางาซากิและภาคธุรกิจและเอกชนของจังหวัดร่วมให้การต้อนรับคณะทูตที่เข้าร่วมโครงการ




Back to the list