ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมการประชุมสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

02/11/2022

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย และบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย KIKUCHI Hisao ประธานสมาคมอาคิตะในประเทศไทย และสมาชิกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดอาคิตะกับประเทศไทย เช่น ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับธนาคาร Hokutoความร่วมมือด้านการศึกษา และกีฬา ทั้งแบดมินตัน (กับเมืองมิซาโตะ) และบ๊อคเซีย (กับเมืองโอดาเตะ)

เอกอัครราชทูตฯ และนาย KIKUCHI เห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่า หลังจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังจังหวัดอาคิตะมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสมาชิกสมาคมฯ โดยนาย ISHII Tadanariประธานสมาคมฯ ยินดีที่ได้จัดการประชุมสมาคมฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี และประสงค์จะกระชับความร่วมมือกับไทย ทั้งด้านการท่องเที่ยว การศึกษา การกีฬา การแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์และความร่วมมือระหว่างธนาคาร Hokutoและธนาคารกสิกรไทย
Back to the list