ข่าวกิจกรรม


ทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมงานปีใหม่ของ Japan-Thailand Business Forum

16/01/2023

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ Sumitomo Kaikan ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกหลังว่างเว้นไป 3 ปีจากสถานการณ์โควิด-19

เอกอัครราชทูตฯ และนาย KITAYAMA Teisuke ประธาน JTBF ได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับการยกระดับไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ และเป็นโอกาสดีที่ทีมประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์กับ Friends of ThailandTags:   JTBF

Back to the list