ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับนิสสัน

17/01/2023

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) และเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมบริษัท Nissan Motor Corporation จังหวัดคานากาวะ เพื่อทดลองสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า (EV หรือ Electric Vehicle) รุ่นต่าง ๆ ของนิสสัน โดยมีนาย TAGAWA Jojiรองประธานอาวุโสให้การต้อนรับ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย รวมทั้งการผลิตแบตเตอรี่ ในโอกาสดังกล่าว นาย TAGAWA ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนนิสสันมาตลอด 70 ปี พร้อมแนะนำรถนิสสันรุ่น Kicks ที่ใช้ระบบ e-power (hybrid) ซึ่งมียอดขายสูงที่สุดในตลาด B-SUV ในประเทศไทย
ทั้งยังผลิตในไทยและส่งขายทั่วโลกรวมทั้งญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวย้ำจุดยืนของไทยที่จะเป็นหุ้นส่วนกับนิสสันในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยพร้อมสนับสนุนให้นิสสันผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV หรือ Battery EV) ในไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Back to the list