ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

24/01/2023

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นาง Mylene de Joya Garcia-Albano ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีกับญี่ปุ่นและกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว
Back to the list