ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 15 กับมหาวิทยาคันดะวิเทศศึกษา

19/12/2022

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะวิเทศศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ที่มหาวิทยาลัยคันดะ โดยมีนักศึกษา 10 คน จาก 4 สถาบันที่สอนภาษาไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยเคอิโอะ มหาวิทยาลัยโอซากา และมหาวิทยาลัยโตเกียววิเทศศึกษา

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโอกาสนี้ นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ นางสายศานติ์ฯ พร้อมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวม 4 คน ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผู้เข้าร่วมการประกวดด้วย

ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ทั้งสองคน ได้แก่ นางสาวนากะตะ ฟูโกะ นักศึกษาปีที่ 4 และนางสาวคุโบะโนะ คะนะโกะ นักศึกษาปีที่ 3 มาจากมหาวิทยาลัยคันดะวิเทศศึกษา ได้รับรางวัลเงินรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ -กรุงโตเกียวจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทยจำนวนมาก และนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดล้วนฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความตั้งใจ สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาญี่ปุ่นฝึกฝนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและการทำงานในภายภาคหน้าต่อไป
Back to the list