ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองโอดาเตะ จังหวัดอะคิตะ และ ผู้แทนธนาคาร Hokuto

25/01/2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นาย FUKUHARA Junji นายกเทศมนตรีเมืองโอดาเตะ นาย FUJIWARA Akira ประธานสภาเมืองโอดาเตะ และคณะจาก เมืองโอดาเตะ พร้อมด้วยนาย SASABUCHI Kazushi และนาย SATO Takashi กรรมการบริหารของ ธนาคาร Hokuto ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณที่ชาวเมืองโอดาเตะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อครั้งที่เอกอัครราชทูตฯ และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยี่ยมเมืองโอดาเตะเมื่อเดือน สิงหาคมในปีที่ผ่านมา และขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากเมืองโอดาเตะในการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะที่เมืองโอดาเตะเป็น host town ให้นักกีฬาบอคเซียของไทยในการแข่งขัน โตเกียวพาราลิมปิก และหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวสองทางระหว่างไทย-จังหวัดในภูมิภาคโทโฮขุ ทั้งนี้ ธนาคาร Hokuto เป็นสมาชิกสำคัญของสมาคมมิตรภาพจังหวัดอะคิตะ-ไทย ในการ ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น โดยเฉพาะระหว่างประเทศไทยกับ จังหวัดอะคิตะ และได้เปิดสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ ด้วย
Back to the list