ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตต้อนรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพของ MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 33

31/01/2023

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับ ด.ญ.ปุณณพร อุยะพิตัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์ทองในการประกวด MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ครั้งที่ 33 จากผลงานภาพวาด “สรงน้ำพระ บารมีหลวงพ่อพระใส”โดย ด.ญ.ปุณณพรฯ พร้อมมารดา ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่พิิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ที่เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยทั้งสิ้น 1,053ชิ้น มาร่วมแข่งขันกับผลงานจากเยาวชนกว่า 186,954 ชิ้น จาก 11 ประเทศ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวดได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566

มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ และทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาโกเนะ และการจัดประกวดวาดภาพเยาวชนนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน MOA ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ รวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในรูปของมูลนิธิ
เอ็มโอเอไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532
Back to the list