ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/01/2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นาย Nobuo Takeuchi ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวหอมมะลิไทยในตลาดญี่ปุ่น และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและบริษัทในการส่งเสริมประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ไทย เช่น การจัดงานเทศกาลไทยในปี 2566 และงาน Thai Night

บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิมายังญี่ปุ่นเป็นบริษัทแรก และได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่อาหารไทยในญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน
Back to the list