ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จังหวัดยามากาตะ และคณะ

19/01/2023

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายซากาเอะ ฮิโรจิประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จังหวัดยามากาตะ และประธานบริษัทหนังสือพิมพ์ยามากาตะ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมอบซากุระพันธุ์เคโอของเมืองฮิกาชิเนะ จังหวัดยามากาตะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทย-จังหวัดยามากาตะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่สมาคมฯ มีแผนจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองให้กับคนไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดยามากาตะมีความโดดเด่นด้านธรรมชาติ การเล่นสกี และออนเซ็น

สำหรับซากุระพันธุ์เคโอของเมืองฮิกาชิเนะ จังหวัดยามากาตะ มีต้นกำเนิดจากเมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกูโอกะและจังหวัดยามากาตะเป็นจังหวัดที่ปลูกเคโอซากุระปริมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น และด้วยเทคนิคการเพาะปลูกของเกษตรกร ทำให้เคโอซากุระสามารถเบ่งบานได้แม้ในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถนำดอกเคโอซากุระมาใช้ตกแต่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อีกด้วย
Back to the list