ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย

10/02/2023

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมมิตรภาพจังหวัดไซตามะ-ไทยที่โรงแรม Omiya Palace จังหวัดไซตามะ โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย” ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯโดยเป็นการประชุมครั้งแรกร่วมกันในรอบ 3 ปี หลังจากหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนายโทชิโนริ ฮาระ ประธานสมาคมฯ เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวสองทางระหว่างจังหวัดไซตามะกับประเทศไทย โดยเฉพาะหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565

สมาคมมิตรภาพจังหวัดไซตามะ-ไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2542 โดยดำเนินการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างจังหวัดไซตามะกับประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และกีฬา นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมอบทุนการศึกษาและช่วยสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดของประเทศไทย และเมืองคาวาโกเอะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดไซตามะยังเป็น host town สำหรับนักกีฬาคาราเต้ของไทยในช่วงการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกด้วย
Back to the list