ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

22/02/2023

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วย นาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ และพันเอก วิฑูรย์ จิระวัฒนะภัณฑ์ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารบกได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพลอากาศเอก IZUTSU Shunji เสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) เป็นแขกเกียรติยศ โดยงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นการจัดครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งมีทั้งผู้แทนระดับสูงจากกองกำลังป้องกันตนเองและกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศในญี่ปุ่นและภริยา รวมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส เข้าร่วมด้วย

ภายในงานได้จัดให้มีอาหารไทยและการสาธิตศิลปะมวยไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วย
Back to the list