ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัทTSK Laboratory

28/02/2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวTAKIZAWA Naoko กรรมการผู้บริหารบริษัท TSK Laboratory พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเข็มทางการแพทย์ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนจากญี่ปุ่นต่อไทย และได้แนะนำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่การลงทุนที่เน้นอุตสาหกรรมชั้นสูง รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนของบริษัทจะช่วยเสริมความเข้มแข็งของไทยในฐานะผู้ส่งออกเข็มฉีดยาอันดับต้นของโลก และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งส่งเสริมด้านสุขภาพ (Wellness) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) อีกด้วย
Back to the list