ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Nippon Ham

09/03/2023

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัท Nippon Ham นำโดยนาย KITO Tetsuhiro รองประธานบริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำบริษัทรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนของบริษัทกับประเทศไทยตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับความร่วมมือในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื้อไก่ส่วนหลังตัดแต่งพิเศษ (back rib) จากประเทศไทยซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมอาหารประเภท plant-based ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทย และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งบริษัทสามารถมีส่วนร่วม เช่น งานเทศกาลไทย ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณบริษัทที่นำเข้าเนื้อไก่จำนวนมากจากประเทศไทยทุกปี และยินดีมีความร่วมมือกับบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยในตลาดญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list