ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

08/03/2023

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะการดำเนินโครงการในปัจจุบันและความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ กับ Japan International Cooperation Agency (JICA) นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Friends From Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ JICA โดยฝ่ายไทยได้ส่งอาสาสมัครมาที่ญี่ปุ่นเมื่อปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองในญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และ JICA ได้แสดงความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอเพิ่มจำนวนอาสาสมัครจากประเทศไทยด้วยTags:   NEDA

Back to the list