ข่าวกิจกรรม


สินค้าไทยเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมทางอาหารในงาน FOODEX JAPAN 2023

07/03/2023

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FOODEX Japan 2023 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ของเอเชีย ณ Tokyo Big Sight เพื่อส่งเสริมอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น

หลังพิธีเปิด เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมคูหาของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 43 บริษัท และ 1 หน่วยงานราชการ (สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) เข้าร่วมโดยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ สินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วยผลไม้สดและแช่แข็ง อาหารแปรรูป อาหารแห่งอนาคต (plant-based food) เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม รวมทั้งกาแฟ(ตราอเมซอน)




Back to the list