ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร Japan-Thailand Business Forum รายงานผลการเดินทางเยือนไทยประจำปี 2566

16/03/2023

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นาย TANIGUCHI Takehiko ประธานคณะกรรมการฝ่ายอุตสาหกรรม Japan-Thailand Business Forum (JTBF) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานเกี่ยวกับการเดินทางเยือนไทยของผู้บริหาร JTBF ประจำปี 2566 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของ JTBF ที่เป็น Friend of Thailand และมิตรที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการที่มีประสบการณ์การประจำการที่เมืองไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก JTBF เพื่อสานต่อปณิธานขององค์กรที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไปTags:   JTBF

Back to the list