ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหาร Mitsubishi Motors เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/03/2023

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นาย YATABE Yoichiro ผู้แทนฝ่ายบริหารและรองประธาน (ฝ่ายขาย) บริษัท Mitsubishi Motors และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่นาย YATABE จะอำลาตำแหน่ง พร้อมแนะนำนาย NAKAMURA Tatsuo ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การขาย ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนต่อไป ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณนาย YATABE ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานกรุงโตเกียวมาโดยตลอด

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหลายประเด็น โดยเฉพาะแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พัฒนาการความร่วมมือระหว่าง Mitsubishi Motors กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และไปรษณีย์ไทยในการนำรถ BEV ไปใช้ใน
การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ที่พัทยา เพื่อส่งเสริมระบบไปรษณีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG และการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในไทยในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง
Back to the list