ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes 2022 ที่เมืองโยโกฮามะ

15/03/2023

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes 2022” ที่เมืองโยโกฮามะ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหาร โดยเจ้าหญิงทาคามาโดะได้เสด็จเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะองค์ประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้นายยามานากะ ทาเคฮารุนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ และนาย Pierre Ferring เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำญี่ปุ่น ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย

การประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes 2022 จัดขึ้นในหัวข้อ “Japan – on the move” โดยภาพที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกจัดนิทรรศการตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนมุมมองของนักการทูตที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นตลอดจนสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างประชาชนชาวญี่ปุ่นกับนักการทูตต่างชาติ

นิทรรศการที่เมืองโยโกฮามะในครั้งนี้ จัดที่ Yokohama Minatomirai Gallery A ห้างสรรพสินค้า Queen’s Mall ระหว่างวันที่ 15 - 20มีนาคม 2566
Back to the list