ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตหารือกับผู้บริหาร Mitsubishi Corporation

17/03/2023

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นาย KONDO Kyoya รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจIsuzu บริษัท Mitsubishi Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำนาย SATO Hiroyasu ประธานบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) คนใหม่ และนาย MATSUMOTO Arihito ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง Chief Operation Officer บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ภายในปีนี้ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างกัน

ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทไทยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนาย KONDO ได้แสดงความสนใจที่จะสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนไทย รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกต่อการลงทุนในญี่ปุ่น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเชิญชวนให้ผู้บริหาร Mitsubishi Corporation พิจารณาเข้าร่วม Japan-Thailand Business Forum (JTBF) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list