ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Bio-Economy Business Opportunity in EEC”

23/03/2023

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญเป็นผู้เปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Bio-Economy Business Opportunity in Eastern Economic Corridor (EEC)” ณ สำนักงานใหญ่ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงความสำคัญของการลงทุนจากญี่ปุ่นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังกล่าวถึง BCG Economy Model ซึ่งสะท้อนจุดมุ่งหมายของไทยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กล่าวเน้นด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงจากความหลากหลายทางทรัพยากร และการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านชีวภาพเป็นเวลาหลายทศวรรษ
Back to the list