ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับประธานบริษัท Toyota Motor Corporation

29/03/2023

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนาย TOYODA Akio ประธานบริษัท Toyota Motor Corporation ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโตโยต้ากับประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวล และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของไทย ซึ่งควรมีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อมุ่งไปสู่สังคมไร้คาร์บอน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของบริษัท Toyota Motor Corporation ต่อเศรษฐกิจไทย และหวังจะเห็นบริษัทฯ เป็นผู้เล่นสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของไทย ซึ่งนาย TOYODA ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และยืนยันว่าบริษัทฯ ตั้งใจจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ทำมาแล้ว 60 ปี
Back to the list