ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ และภริยา

27/02/2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายยามากุจิ โยชิโนริผู้ว่าราชการจังหวัดซากะและภริยา ในโอกาสนี้ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ซากะ เช่น งานเทศกาลไทยที่จังหวัดซากะ และการใช้จังหวัดซากะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครไทย เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดซากะที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยจังหวัดซากะอย่างต่อเนื่องทุกปีแม้ในช่วงปีที่มีสถานการณ์โควิด-19 และพร้อมร่วมมือกับจังหวัดซากะในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ต่อไปในอนาคต  
Back to the list