ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทย ที่มหาวิทยาลัย The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

23/03/2023

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวปัทมน ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ หอประชุม Soukairou กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ นางสาวปัทมน ปัญจวีณิน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ดร. กอบชัย ทรงศรีสง่า จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Advanced Policy Studies โดยได้รับทุนการศึกษาจากองค์กร The Japan International Cooperation Agency (JICA)

อนึ่ง มหาวิทยาลัย GRIPS เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งมีโครงการจัดอบรมผู้บริหารระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันมีศึกษาไทยทั้งหมด 15 คนTags:   GRIPS

Back to the list