ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหาร MUFG เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/04/2023

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นาย YAMATO Kenichi, Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร Mitsubishi UFG Financial Group (MUFG) และนาย SODEOKA Yoshinori, Managing Director, Head of Intelligence and Research Office ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่นาย YAMATO จะไปประจำการที่ประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับการลงทุนของธนาคาร MUFG ในประเทศไทย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) รวมทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งการลงทุนในภาพรวมมีความก้าวหน้าด้วยดี นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับระบบการเงินดิจิทัล ซึ่งผู้บริหาร MUFG เห็นว่าไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างมาก
Back to the list